KPSS Sınavında Çıkabilir Tarih Bilgileri -1

12 Haziran 2016

KPSS’de (Kamu Personeli Seçme Sınavı) çıkabileceğini düşündüğümüz bazı tarih bilgilerine kısa kısa da olsa yer veriyoruz. Aşağıdaki birer cümlelik KPSS tarih bilgileri ile sınava hazırlanan kimselere az da olsa katkımız oluyor ise ne mutlu bizlere. İyi şanslar.

Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşından Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918) antlaşması ile çekilmiştir.

Osmanlı’nın son dönemlerinde Osmanlıcılık ve İslamcılık anlayışlarının yerini Milliyetçilik almaya başlamıştır.

Cem Sultan’ın kardeşi ve sürekli kavga halinde olduğu padişah II.Bayezid‘dir.

Malazgirt Savaşı, 1071 yılında yapılmıştır.

Miladi Takvim, 1926 yılında hayatımıza girmiş ve kullanılmaya başlamıştır.

Hicri Takvim, 622 yılında başlar.

İngiltere, Hong Kong’a 100 yıl boyunca sahip olmuş, daha sonra Çin’e devretmiştir.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osmanlı ailesi, Türklerin Kayı boyuna mensuptur.

24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşmasın‘da bizi İsmet İnönü temsil etmiştir.

Osmanlı’nın ilk dış borç aldığı ülke, İngiltere‘dir.

Savaş sırasında İngiltere’nin sömürgelerinden asker ve diğer yardımlar almasını, alış veriş yapmasını önlemek için Osmanlı Devleti Süveyş Kanalı (Mısır) cephesinde savaşmıştır.

1974 Kıbrıs Barış Hareketi sırasında T.C Başkbakanı Bülent Ecevit‘dir.

İbrahim Müteferrika, Osmanlı İmp.’da matbaanın kurucusu ve ilk Türk matbaacısıdır. 1726 yılında kurulan Türk matbaasının bastığı ilk kitap Kitab-ı Lügat Vankulu (Vankulu Sözlüğü)‘dür.

II.Mahmut Yeniçeri ocaklarını kaldırmış ve yerine daha düzenli bir ordu kurmuştur.

Amasya Genelgesi‘nde vurgulanan milli kongre Sivas‘da toplanmıştır.

Feodalite kelimesi Derbeylik anlamına gelir.

Sümer’lerin yazıyı bulması ile İlk Çağ başlamıştır.

Kavimler Göçü (350-800) ile İlk Çağ bitmiş, Orta Çağ başlamıştır. Böylece Derebeylik Rejimi de kurulmuştur.

İstanbul’un Fethi (29 Mayıs 1453) ile Orta Çağ bitmiş, Yeni Çağ başlamıştır.

Fransız İhtilali (1789-1799) ile Yeni Çağ sona ermiş, Yakın Çağ başlamıştır.

Bir ülkenin sınırları dışında işgal ederek yönettiği, ana vatana sıkı bağları ile bağlı bölgeye Koloni denir.

Varna Savaşı 1444 yılında Bulgaristan’ın Varna şehri yakınlarında II.Murat komutasında Osmanlı ile Haçlı (Macar, Leh, Eflak ve çeşitli Balkan milletleri) ordusu arasında olmuş, Osmanlı ordusu kazanmıştır.

Nizam-ı Cedid (Yeni Düzen) III.Selim tarafından kurulmuştur.

Çanakkale Savaşı (1915 – 1916) ile İngiliz ve Fransız Donanmaları büyük kayıplar verdi. İtilaf Devletleri de Rusya’ya gerekli askeri yardım ve desteği sağlayamadı.

Osmanlı ile Haçlı Ordusu arasındaki Preveze Deniz Savaşını (28 Eylül 1538) Barbaros Hayrettin Paşa kazanmıştır.

Irak-İran Savaşı 1980 – 1988 yılları arasında gerçekleşmiştir.

II.Dünya Savaşı 1939 – 1945 yılları arasında meydana gelmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir