KPSS Sınavında Çıkabilir Tarih Bilgileri -2

13 Haziran 2016

KPSS’de (Kamu Personeli Seçme Sınavı) çıkabileceğini düşündüğümüz bazı tarih bilgilerine kısa kısa da olsa yer veriyoruz. Aşağıdaki birer cümlelik KPSS tarih bilgileri ile sınava hazırlanan kimselere az da olsa katkımız oluyor ise ne mutlu bizlere. İyi şanslar.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Trablusgarp Eyaleti olarak bilinen bölgenin şu anda Libya‘dır.

İstanbul Üniversitesi, Türkiye’de kurulmuş en eski üniversitedir.

Trablusgarp Savaşı, 1911 senesinde İtalya ile Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır. Savaşın sonunda Uşi Antlaşması imzalanmıştır.

Bulgaristan, Dünya Savaşları’nda İtilaf Devletleri içinde yer almamıştır.

Cumurbaşkanlığı forsu içinde bulunan güneş, Türkiye Cumhuriyetini simgeler.

Tevhid-i Tedrisat, Öğretim Birliği manasına gelmektedir.

Yunanlılar 15 Mayıs 1919‘da İzmir’i işgal etmiştir.

Seyahatname adlı eser ünlü Türk yazar Evliya Çelebi‘ye aittir.

Yıldırım Aktuna, Başbakanlık görevi yapmamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ölü Doğmuş Bebek” şeklinde nitelendirdiği antlaşma Sevr Antlaşmasıdır.

Mudanya Mütarekesi 1922 ‘de imzalanmıştır. Kurtuluş Savaşı sonunda imzalanan Ateşkes ile Osmanlı İmparatorluğu’da hukuken sona erdirilmiştir. Yunanlılar ile savaş hali bitmişti.r

Eski Türk hükümetlerinde, padişahdan yani hükümdardan sonra en yetkili isim Vezir idi.

Fransa’nın kapütülasyonları elde etmesi Kanuni Sultan Süleyman devrinde gerçekleşmiştir.

23 Nisan 1920 TBMM açılışından sonra, çıkan ayaklanmalara karşı Hıyanet-i Vataniye kanunu çıkarılmıştır.

Atatürk ilkelerinden Milliyetçilik hiyerarşisi içinde Türk Tarih ve Dil Kurumu, Misak-ı Milli‘nin esas alınması yer almaktadır.

Margaret Thatcher (1979-1990) İngiltere’nin ilk kadın başbakanıdır ve namı diğer “Demir Leydi” olarak bilinir.

Mao, 1949 ‘da Çin Halk Cumhuriyeti‘ni ilan eden Çinli devlet başkanıdır.

XVIII. Yüzyılda Osmanlı, artık Avrupa’nın Askeriye ve Teknolojik gelişmelerine karşı geride kaldığını onların üstünlüğünü kabullenmiştir.

1876 Anayasası Kanun-i Esas-i ‘dir.

Mustafa Kemal Atütürk‘ün durağan ve sabit fikirlerle dolu bir yönetici olmadığını, İnkılapçılık (değişim, dönüşüm) ilkesi ile daha da iyi anlayabiliriz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir